Home
Home
Menu
Kerstloop

SP
 • Gepost op 17-03-2018
  Foto: SP    Op 12 maart j.l. om 9 uur met een Flevolandse SP delegatie de radiostudio van omroep Flevoland overvallen. Als ze de studio openstellen om te plakken.... geven wij daar graag gehoor aan natuurlijk.   Verder lezen »
 • Gepost op 17-03-2018
  Flevoland - Boze en emotionele actievoerders trokken zondag naar het Provinciehuis, om daar balen hooi voor de ingang neer te leggen uit protest tegen het beleid in de Oostvaardersplassen. Dat beleid is elke winter, als er dieren sterven, weer een hot item. Maar daar wil ik het nu niet ... Verder lezen »
 • Gepost op 25-02-2018
       Het politiek jongeren café van 23 februari werd goed bezocht in Nirvana. Geweldig!   Volgens de jongeren voor herhaling vatbaar. Link: Politiek Café Verder lezen »
 • Gepost op 11-02-2018
  Ben je 14 jaar of ouder? Vind je dat er iets moet veranderen in de Gemeente Dronten? Wil je bijvoorbeeld een disco in Dronten? Of heb je andere ideeën? Kom dan 23 februari om 19.00 uur naar het Politiek Jongeren Café en laat de VVD, D66 en de SP ... Verder lezen »
 • Gepost op 11-02-2018
   Foto: SP  Verder lezen »
 • Gepost op 08-02-2018
                           Foto: SP Op 5 februari 2018 moet de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing in worden geleverd. De SP is op 21 maart van de partij! Verder lezen »
 • Gepost op 02-02-2018
    Op 10 januari jl. heeft de ledenvergadering van de   SP Dronten haar programma voor de                gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld.   In het verkiezingsprogramma “Vernieuwend en Actief” komen onder andere meer veiligheid, verbeteren van de zorg en een goede leefomgeving aan de orde.   De belangrijkste speerpunten:      1. Betaalbare zorg! Goede thuis- en jeugdzorg overeind   ... Verder lezen »
 • Gepost op 02-02-2018
  1.  Peter Duvekot  Na vele jaren in Almere nu residerend in Biddinghuizen. “De overgang van de stad naar het meer dorpse was wennen in het begin, maar op dit moment zou ik niets anders meer willen.” Sinds 2002 ben ik lid van de SP. Ik heb twee periodes in de Almeerse ... Verder lezen »
 • Gepost op 02-02-2018
  Foto: SP Zaterdag 27 januari 2018 stonden wij weer in centrum Dronten en hebben veel interessante mensen met diverse problemen en ideeën gesproken. Dit was tevens een voorzichtige aftrap van onze campagne. We hebben gepeild hoe onze speerpunten uit het verkiezingsprogramma op de inwoners overkwamen. Bijna 100% van de ondervraagden ... Verder lezen »
 • Gepost op 08-01-2018
    08-01-2018 Kevin Wevers komt op 10 januari vertellen over de problemen met de huishoudelijke hulp. Dat er een en ander mis is gegaan in de zorg, weten we allemaal. Maar dat je, als het je overkomt je er niet zo maar bij neer hoeft te leggen en er ook wat ... Verder lezen »

CDA
 • Gepost op 01-03-2018
  Sinds medio januari wachten we vol verwachting op het advies voor nieuwbouwlocaties in Swifterbant van de werkgroep Swifterbant Groeit. Een advies dat past bij de woonvisie 2016-2021 “Groeien met kwaliteit” zoals die in juni 2016 onder regie van toenmalig CDA-wethouder Nico Verlaan is vastgesteld. In mei 2017 is ... Verder lezen »
 • Gepost op 25-01-2018
  Het CDA droomt ervan dat iedere inwoner van de gemeente Dronten zoveel mogelijk zijn eigen energieleverancier wordt en deze energie kan afnemen via een energiecoöperatie. Daarom komt het CDA met een amendement op het klimaatbeleidsplan. Met dit amendement wil het CDA het oprichten van een energiecoöperatie versnellen. Wat is een ... Verder lezen »
 • Gepost op 27-11-2017
  Tijdens de algemene ledenvergadering van het CDA Dronten op 27 november j.l. is Brenda Berghorst-Ruitenberg door de leden unaniem verkozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Ze volgt hiermee Jan Klopman op. Brenda Berghorst is sinds 2015 lid van de CDA-fractie en heeft daarvoor de nodige ... Verder lezen »
 • Gepost op 24-10-2017
  Vorige week besloten onze twee CDA-wethouders Nico Verlaan en Dirk Minne Vis af te treden. Dit heeft onze fractie in de gemeenteraad met de beste wil helaas niet kunnen voorkomen. Los van de beweegredenen zijn we als CDA de twee afgetreden wethouders dankbaarheid verschuldigd voor de wijze ... Verder lezen »
 • Gepost op 17-10-2017
  ‘We hebben geen vertrouwen meer in de onderlinge samenwerking binnen het huidige college’. zeggen de beide CDA-wethouders Dirk Minne Vis en Nico Verlaan die vandaag opstapten en officieel hun ontslag hebben aangeboden aan de gemeenteraad. De CDA-fractie betreurt dit maar respecteert het besluit van beide wethouders. Gezien ... Verder lezen »
 • Gepost op 29-09-2017
  Dat de Gemeente Dronten een goede dienstverlening  levert aan haar inwoners lijkt vanzelfsprekend. Maar is het contact aan de gemeentebalie prettig en correct? Krijgt u de gevraagde informatie/documentatie rondom een vergunning correct en op tijd geleverd? Goede dienstverlening blijft een continue proces van aanpassen en verbeteren. Het CDA hecht er waarde ... Verder lezen »
 • Gepost op 29-09-2017
  Wethouder Nico Verlaan gaf maandagavond 25 september het startsein voor Samen Actief samen met bewoners van de Hoedemakersgilde. Bewoners en gemeente hebben samengewerkt aan het realiseren van hangende bloembakken. Inwoners met een goed idee voor hun wijk of buurt kunnen vanaf nu terecht bij Samen Actief. Daarbij kunt u denken aan ... Verder lezen »
 • Gepost op 12-07-2017
  De Raad van State heeft het aanwijzingsbesluit van de provincie Flevoland betreffende permanente bewoning appartementencomplex Zuiderzee op Zuid vernietigd. Aan een lange tijd van onzekerheid is nu een einde gekomen nu de Raad van State het aanwijzingsbesluit van de provincie heeft vernietigd. Het CDA Dronten heeft zich indertijd ingezet om permanente ... Verder lezen »
 • Gepost op 12-06-2017
  Tijdens de algemene ledenvergadering van het CDA Dronten op 12 juni jl. is Jan Klopman door de leden, unaniem, tot lijsttrekker verkozen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Het CDA is er van overtuigd dat met Jan Klopman het CDA-gedachtengoed gecontinueerd wordt in politiek Dronten. Door de ervaring en ... Verder lezen »
 • Gepost op 11-05-2017
  Mooie plannen, voor een groen Dronten. De CDA-fractie waardeert het streven van het College ontzettend. De inzet op duurzaamheid, biodiversiteit en burgerparticipatie spreken ons erg aan. Het CDA is het eens met het college dat de waarde en het belang van groen voor een prettige woon- en leefomgeving erkend ... Verder lezen »

LEEFBAAR
 • Gepost op 31-01-2018
  DRONTEN - Foeke Bongers, tot voor kort fractievoorzitter van D66 in de gemeenteraad, heeft zijn lidmaatschap van D66 opgezegd en verlaat met onmiddellijke ingang de raad. Hij heeft inmiddels de overstap gemaakt naar Leefbaar Dronten. Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen staat hij vierde op de kandidatenlijst van die partij. Verder lezen »
 • Gepost op 31-01-2018
  DRONTEN - Het onlangs opgestapte SP-gemeenteraadslid Chantal Sijtsma staat voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op de kandidatenlijst van Leefbaar Dronten. Sijtsma gaf eerder al te kennen niet te kunnen voldoen aan de eis van de SP dat ze actief is in de wijken. Verder lezen »
 • Gepost op 31-01-2018
  Dronten, de gemeente waar rust, ruimte en groen onmiskenbaar aanwezig is. Dit zijn ook waarden waar LD zeer aan hecht. Maar die ambitie dit te behouden en versterken tevens investeren op economische groei zijn niet met elkaar in strijd. De economie van Dronten kan wel een impuls gebruiken.  Verder lezen »
 • Gepost op 31-01-2018
  Leefbaarheid in de kernen wordt versterkt als de voorzieningen in de dorpskern op niveau en naar behoefte zijn ingericht.  Goede voorzieningen worden als een eerste voorwaarde gezien voor de instandhouding van de dorpsgemeenschap en sociale structuur. Het voorkomt dat de dorpskernen onleefbaar worden en er mensen wegtrekken.  Verder lezen »
 • Gepost op 31-01-2018
  Goede voorzieningen worden als een eerste voorwaarde gezien voor de instandhouding van de dorpsgemeenschap en sociale structuur. Het voorkomt dat de dorpskernen onleefbaar worden en er mensen wegtrekken. LD is van mening dat extra aandacht nodig is voor Swifterbant.  Verder lezen »
 • Gepost op 31-01-2018
  Openbare orde en veiligheid  Hoewel in absolute zin het aantal misdrijven is afgenomen, vinden in tegenstelling tot wat je zou kunnen verwachten, Dronten relatief meer misdrijven plaats dan andere vergelijkbare gemeenten. In Dronten is minder sprake van vermogensdelicten, gewelds- en verkeersmisdrijven, maar meer in de sfeer van de vernielingen, openbare ... Verder lezen »
 • Gepost op 31-01-2018
  Groei- en krimpscenario’s. Diverse studies wijzen erop dat de gemeente Dronten in de komende jaren zal groeien. Dat klinkt logisch, maar dat is het niet. In grote delen van het Nederlands platteland zal er krimp zijn, met enorme gevolgen voor de leefbaarheid. De economische crisis die in 2008 is begonnen ... Verder lezen »
 • Gepost op 30-01-2018
  Leefbaar Dronten heeft twee opmerkelijke namen gepresenteerd op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Op plaats vier staat Foeke Bongers. Hij zat tot woensdag in de gemeenteraad namens D66 en was daar zelfs lijsttrekker bij de vorige verkiezingen. Verder lezen »
 • Gepost op 08-03-2018
  Dronten - Leefbaar Dronten heeft woensdag, tijdens de algemene ledenvergadering, definitief haar kandidatenlijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Verder lezen »
 • Gepost op 08-03-2018
  DRONTEN - Zonder het aan de grote trom te hangen hebben vijf politieke partijen inmiddels hun verkiezingsprogramma gepresenteerd voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Verder lezen »

VVD

GROENLINKS
 • Gepost op 15-03-2018
  GroenLinks bepleite al een paar jaar omlegging van de route via De Rede zodat het centrum ook echt wordt aangedaan en fietsers in de zomer kunnen neer strijken op een van de terrassen op het Meerpaalplein.  Gemeenteraadslid ... Verder lezen »
 • Gepost op 13-03-2018
  Categorie  video dinsdag, 13 maart, 2018 https://youtu.be/BMdwhjSZu1g ... Verder lezen »
 • Gepost op 13-03-2018
  Gemeenten hebben invloed op meer dan een derde van alle CO2 uitstoot in Nederland. Denk aan het stimuleren van groene energie, het bouwen van duurzame wijken, mensen op de fiets en in het openbaar vervoer krijgen, ... Verder lezen »
 • Gepost op 08-03-2018
  Ik kies voor een gemeente waar we vertrouwen hebben in elkaar. Waar mensen aan tafel worden gevraagd omdat hun inbreng en ideeën op waarde geschat worden. Waar mensen weer invloed hebben op hun eigen omgeving. We ... Verder lezen »
 • Gepost op 05-03-2018
  Bas de Gaay Fortman hield in zijn lezing een warm pleidooi voor meer aandacht voor de Grondwet, juist ook op gemeentelijk niveau. Want in het eerste hoofdstuk van de Grondwet worden de burgerrechten beschreven waarop de ... Verder lezen »
 • Gepost op 28-02-2018
  Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant zijn op de tekentafel ontstaan. Elk dorp heeft een eigen dorpsbos en iedere wijk ligt ingesloten in een brede rand van bomen en struiken. Dit is belangrijk voor het behoud van veel ... Verder lezen »
 • Gepost op 22-02-2018
  Maar wat maakt dat iemand zich ergens thuis voelt? Juist; voor een belangrijk deel is dat je huis. Of je nu traditioneel in een rijtje, twee-onder-een kapper of villa woont… of juist wil experimenteren met ‘tiny’ ... Verder lezen »
 • Gepost op 21-02-2018
  Op initiatief van GroenLinks stuurde de gemeenteraad van Dronten in oktober 2017 een brief aan de Tweede Kamer waarin werd aangedrongen op een zorgvuldige procedure en uittel van de opening van de Luchthaven Lelystad tot na ... Verder lezen »
 • Gepost op 27-01-2018
  De gemeente heeft elektrische auto's die medewerekers en bestuurders voor zakelijke ritten kunnen gebruiken. Daar zijn we heel blij mee, maar het is jammer dat die auto's buiten de kantooruren aan hun stekker stil staan.  Op voorstel ... Verder lezen »
 • Gepost op 26-01-2018
  GroenLinks is geen voorstander van de uitbreiding van de Luchthaven Lelystad. Zowel plaatselijk, regionaal én landelijk hebben we ons in het verleden verzet tegen de uitbreiding en blijven we aan dat verzet deelnemen. De voorspelde economische ... Verder lezen »

PVDA
 • Gepost op 18-01-2018
  Vanaf vrijdag 19 januari kunt u hier het document met de uitgangspunten voor het verkiezingsprogramma van ons vinden. Uitgangspunten_2018-2022 We beschrijven de uitgangspunten van de PvdA Dronten voor 2018-2022 aan de hand van vier pijlers: Wonen, Werken, Welzijn en Zorg. Deze onderwerpen hebben elk hun eigen inhoud. Wel zijn er ... Verder lezen »
 • Gepost op 18-11-2017
  De fractievoorzitters van VVD, LD, D66, ChristenUnie, GroenLinks en PvdA constateren dat er geen sprake is van een bestuurscrisis in de gemeente Dronten en er evenmin een aanleiding bestaat voor een extern onderzoek of enquête. We herhalen de oproep aan anonieme bronnen dat als men écht iets wil doen deze ... Verder lezen »
 • Gepost op 18-10-2017
  We vinden de berichtgeving van Omroep Flevoland, die zich alleen baseert op anonieme bronnen, om allerlei redenen zeer verontrustend. We begrijpen de reactie van de burgemeester, maar kunnen ons voorstellen dat de anonieme bronnen geen gebruik zullen maken van zijn uitnodiging. Immers, zij hebben zich niet voor niets anoniem tot ... Verder lezen »
 • Gepost op 20-07-2017
  Beste mensen, Wie van ons denkt dat de PvdA, de sociaal democratie, meer dan ooit tevoren nodig is in onze samenleving? Het is goed om ons ervan bewust te zijn, waarom we hier met z’n allen zitten? Waarom we ons actief inzetten voor de lokale politiek. De een wat meer ... Verder lezen »
 • Gepost op 20-07-2017
  Op de ledenvergadering van de PvdA van 19 juli is Suzanne Stoop door de leden unaniem gekozen als Lijsttrekker voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018. De voorzitter van de selectiecommissie van de PvdA zei dat de leden van de commissie Suzanne Stoop met name hebben voorgedragen om haar “kennis en kunde”. Suzanne ... Verder lezen »
 • Gepost op 06-07-2017
  In maart 2018 gaat Dronten naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. De lokale afdeling van de PvdA gaat op originele wijze op zoek naar politieke talenten die graag hun steentje willen bijdragen aan een beter en sociaal-democratischer Dronten. “Tijdens een pizza-sessie kunnen geïnteresseerden op een informele manier ... Verder lezen »
 • Gepost op 30-06-2017
  Het bericht Algemene beschouwingen verscheen eerst op PvdA Dronten. Verder lezen »
 • Gepost op 07-03-2017
  Sandra Nobel zal op 30 maart haar werkzaamheden als raadslid voor de PvdA Dronten stopzetten. Door privéomstandigheden is het voor haar niet meer mogelijk om zorg, werk en raadswerk te combineren. “De keus was heel moeilijk. Ik heb me bijna 4 jaar lang vol ingezet voor de fractie maar de ... Verder lezen »
 • Gepost op 21-02-2017
  De verkiezingen komen er aan en hoewel het nog een jaar duurt, zijn we achter de schermen al ontzettend druk met de voorbereidingen voor volgend jaar. De gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018! Terwijl ik zo het draaiboek doorlees kom ik ook de profielschetsen tegen van de functies in de lokale ... Verder lezen »
 • Gepost op 20-02-2017
  DRONTEN – Politieke partijen uit de gemeente Dronten houden op donderdag 2 maart een gezamenlijk Politiek Café. Vanaf 19.30 uur wordt er in De Meerpaal gediscussieerd over actuele thema’s. De partijen hopen op een breed publiek bij deze gratis avond. ,,De avond is bedoeld voor iedereen die een klein beetje ... Verder lezen »