Home
Home
Menu
Kerstloop

SP
 • Gepost op 16-05-2018
  De Gemeente Dronten is niet van plan om het beleid betreffende huishoudelijke hulp aan te passen. De rechter heeft hier onlangs uitspraak over gedaan... Verder lezen »
 • Gepost op 12-05-2018
  Wethouder Peter van Bergen wil nog geen inhoudelijke reactie geven nadat de Gemeente op de vingers is getikt door de bestuurlijke rechter betreffende het beleid huishoudelijke hulp. Niet te geloven dat er na de uitspraak toch nog gezocht wordt naar een manier om het anders te willen doen dan ... Verder lezen »
 • Gepost op 09-05-2018
  Op 27 maart is de nieuwe raad in de gemeente Dronten geïnstalleerd. Peter Duvekot en Tom de Kruijff gaan zich de komende vier jaar inzetten voor een socialer Dronten. Voor elkaar! Verder lezen »
 • Gepost op 09-05-2018
  Foto: SuccoSP Dronten heeft bericht van Jurist Wevers gekregen: de rechtszaak, door mevrouw Segveld aangespannen tegen de gemeente Dronten over de huishoudelijke zorg, is door haar gewonnen en de Gemeente is op de vingers getikt! De SP roept al tijden dat het indiceren in resultaat een "schoon en leefbaar huis" ... Verder lezen »
 • Gepost op 23-03-2018
  Foto: SP WIJ DANKEN U HARTELIJK VOOR UW STEM! Verder lezen »
 • Gepost op 23-03-2018
   Met 2 zetels in de raad sta ik mijn plaats af aan Tom.  In goed overleg hebben wij een lijst van geschiktheid en     ervaring vastgesteld.  Ik ga meedoen als burgerraadslid en gebruik de komende 4   jaar om ervaring op te doen. We gaan er als team tegenaan! Verder lezen »
 • Gepost op 17-03-2018
  Op 12 maart j.l. om 9 uur met een Flevolandse SP delegatie de radiostudio van omroep Flevoland overvallen. Als ze de studio openstellen om te plakken.... geven wij daar graag gehoor aan natuurlijk.   Verder lezen »
 • Gepost op 17-03-2018
  "Boze en emotionele actievoerders trokken zondag naar het Provinciehuis, om daar balen hooi voor de ingang neer te leggen uit protest tegen het beleid in de Oostvaardersplassen..."Lees hier het hele blog van Kees Bakker in de Flevopost Verder lezen »
 • Gepost op 25-02-2018
       Het politiek jongeren café van 23 februari werd goed bezocht in Nirvana. Geweldig!   Volgens de jongeren voor herhaling vatbaar. Link: Politiek Café Verder lezen »
 • Gepost op 11-02-2018
  Foto: Margriet Schellevis / Eigen fotoOp 10 februari zijn we de deuren langs gegaan aan de Zuid in Dronten. We wilden weten hoe de bwoners zelf dachten over de geplande omlegging van de weg. Het blijkt dat bijna niemand blij is met de plannen die ook nog eens een ... Verder lezen »

CDA
 • Gepost op 16-04-2018
  ‘Dronten ken je ondernemers’. Dat was één van onze speerpunten tijdens de verkiezingscampagne. De afgelopen jaren hebben wij geconstateerd dat de gemeente Dronten haar ondernemers niet altijd goed kent en ook niet altijd weet voor welke diensten zij onze bedrijven kunnen inzetten. Motie Daarom is in november 2016 door Siert ... Verder lezen »
 • Gepost op 13-04-2018
  Maandag jl. heeft de informateur, drs. H.J.M. ter Braak zijn eindadvies bekend gemaakt: na een eerste ronde van gesprekken met alle fracties adviseert hij een coalitie te vormen van VVD, Leefbaar Dronten en ChristenUnie, een drie partijen-coalitie met een minimale meerderheid van 14 zetels. De (onafhankelijke) informateur was op ... Verder lezen »
 • Gepost op 01-03-2018
  Sinds medio januari wachten we vol verwachting op het advies voor nieuwbouwlocaties in Swifterbant van de werkgroep Swifterbant Groeit. Een advies dat past bij de woonvisie 2016-2021 “Groeien met kwaliteit” zoals die in juni 2016 onder regie van toenmalig CDA-wethouder Nico Verlaan is vastgesteld. In mei 2017 is ... Verder lezen »
 • Gepost op 25-01-2018
  Het CDA droomt ervan dat iedere inwoner van de gemeente Dronten zoveel mogelijk zijn eigen energieleverancier wordt en deze energie kan afnemen via een energiecoöperatie. Daarom komt het CDA met een amendement op het klimaatbeleidsplan. Met dit amendement wil het CDA het oprichten van een energiecoöperatie versnellen. Wat is een ... Verder lezen »
 • Gepost op 27-11-2017
  Tijdens de algemene ledenvergadering van het CDA Dronten op 27 november j.l. is Brenda Berghorst-Ruitenberg door de leden unaniem verkozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Ze volgt hiermee Jan Klopman op. Brenda Berghorst is sinds 2015 lid van de CDA-fractie en heeft daarvoor de nodige ... Verder lezen »
 • Gepost op 24-10-2017
  Vorige week besloten onze twee CDA-wethouders Nico Verlaan en Dirk Minne Vis af te treden. Dit heeft onze fractie in de gemeenteraad met de beste wil helaas niet kunnen voorkomen. Los van de beweegredenen zijn we als CDA de twee afgetreden wethouders dankbaarheid verschuldigd voor de wijze ... Verder lezen »
 • Gepost op 17-10-2017
  ‘We hebben geen vertrouwen meer in de onderlinge samenwerking binnen het huidige college’. zeggen de beide CDA-wethouders Dirk Minne Vis en Nico Verlaan die vandaag opstapten en officieel hun ontslag hebben aangeboden aan de gemeenteraad. De CDA-fractie betreurt dit maar respecteert het besluit van beide wethouders. Gezien ... Verder lezen »
 • Gepost op 29-09-2017
  Dat de Gemeente Dronten een goede dienstverlening  levert aan haar inwoners lijkt vanzelfsprekend. Maar is het contact aan de gemeentebalie prettig en correct? Krijgt u de gevraagde informatie/documentatie rondom een vergunning correct en op tijd geleverd? Goede dienstverlening blijft een continue proces van aanpassen en verbeteren. Het CDA hecht er waarde ... Verder lezen »
 • Gepost op 29-09-2017
  Wethouder Nico Verlaan gaf maandagavond 25 september het startsein voor Samen Actief samen met bewoners van de Hoedemakersgilde. Bewoners en gemeente hebben samengewerkt aan het realiseren van hangende bloembakken. Inwoners met een goed idee voor hun wijk of buurt kunnen vanaf nu terecht bij Samen Actief. Daarbij kunt u denken aan ... Verder lezen »
 • Gepost op 12-07-2017
  De Raad van State heeft het aanwijzingsbesluit van de provincie Flevoland betreffende permanente bewoning appartementencomplex Zuiderzee op Zuid vernietigd. Aan een lange tijd van onzekerheid is nu een einde gekomen nu de Raad van State het aanwijzingsbesluit van de provincie heeft vernietigd. Het CDA Dronten heeft zich indertijd ingezet om permanente ... Verder lezen »

LEEFBAAR
 • Gepost op 16-05-2018
  Vacature Fractieassistent Leefbaar Dronten Verder lezen »
 • Gepost op 16-05-2018
 • Gepost op 31-01-2018
  DRONTEN - Foeke Bongers, tot voor kort fractievoorzitter van D66 in de gemeenteraad, heeft zijn lidmaatschap van D66 opgezegd en verlaat met onmiddellijke ingang de raad. Hij heeft inmiddels de overstap gemaakt naar Leefbaar Dronten. Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen staat hij vierde op de kandidatenlijst van die partij. Verder lezen »
 • Gepost op 31-01-2018
  DRONTEN - Het onlangs opgestapte SP-gemeenteraadslid Chantal Sijtsma staat voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op de kandidatenlijst van Leefbaar Dronten. Sijtsma gaf eerder al te kennen niet te kunnen voldoen aan de eis van de SP dat ze actief is in de wijken. Verder lezen »
 • Gepost op 31-01-2018
  Dronten, de gemeente waar rust, ruimte en groen onmiskenbaar aanwezig is. Dit zijn ook waarden waar LD zeer aan hecht. Maar die ambitie dit te behouden en versterken tevens investeren op economische groei zijn niet met elkaar in strijd. De economie van Dronten kan wel een impuls gebruiken.  Verder lezen »
 • Gepost op 31-01-2018
  Leefbaarheid in de kernen wordt versterkt als de voorzieningen in de dorpskern op niveau en naar behoefte zijn ingericht.  Goede voorzieningen worden als een eerste voorwaarde gezien voor de instandhouding van de dorpsgemeenschap en sociale structuur. Het voorkomt dat de dorpskernen onleefbaar worden en er mensen wegtrekken.  Verder lezen »
 • Gepost op 31-01-2018
  Goede voorzieningen worden als een eerste voorwaarde gezien voor de instandhouding van de dorpsgemeenschap en sociale structuur. Het voorkomt dat de dorpskernen onleefbaar worden en er mensen wegtrekken. LD is van mening dat extra aandacht nodig is voor Swifterbant.  Verder lezen »
 • Gepost op 31-01-2018
  Openbare orde en veiligheid  Hoewel in absolute zin het aantal misdrijven is afgenomen, vinden in tegenstelling tot wat je zou kunnen verwachten, Dronten relatief meer misdrijven plaats dan andere vergelijkbare gemeenten. In Dronten is minder sprake van vermogensdelicten, gewelds- en verkeersmisdrijven, maar meer in de sfeer van de vernielingen, openbare ... Verder lezen »
 • Gepost op 31-01-2018
  Groei- en krimpscenario’s. Diverse studies wijzen erop dat de gemeente Dronten in de komende jaren zal groeien. Dat klinkt logisch, maar dat is het niet. In grote delen van het Nederlands platteland zal er krimp zijn, met enorme gevolgen voor de leefbaarheid. De economische crisis die in 2008 is begonnen ... Verder lezen »
 • Gepost op 30-01-2018
  Leefbaar Dronten heeft twee opmerkelijke namen gepresenteerd op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Op plaats vier staat Foeke Bongers. Hij zat tot woensdag in de gemeenteraad namens D66 en was daar zelfs lijsttrekker bij de vorige verkiezingen. Verder lezen »

VVD

GROENLINKS
 • Gepost op 22-04-2018
  Bestuivende insecten zijn enorm belangrijk voor het leven op aarde... maar in ons landschap hebben bestuivers zoals bijen en vlinders het zwaar. Er is vrijwel geen variatie aan voedsel en bepaalde pesticiden maken de beesten zwak. ... Verder lezen »
 • Gepost op 11-04-2018
  Onderstaand de woorden van fractievoorzitter Paul Vermast tijdens het debat gisteravond:  Voorzitter,   ​In de laatste gemeenteraadsvergadering heeft GroenLinks gepleit voor een coalitie van partijen die gewonnen hebben met een werkbare meerderheid. Na lezing van de gespreksverslagen van de informateur ... Verder lezen »
 • Gepost op 06-04-2018
  Nog maar één maand geleden, tijdens de jubileumbijeenkomst over 50 jaar PPR,  mochten we stil staan bij het feit dat Piet daar 50 jaar geleden al bij aanwezig was tijdens de oprichting van de PPR, één ... Verder lezen »
 • Gepost op 06-04-2018
  Op basis van de uitslag zou GroenLinks pleiten voor een coalitie met een werkbare meerderheid bestaande uit winnaars van de verkiezingen. De meest voor de hand liggende coalitie is die van VVD, Leefbaar Dronten en ChristenUnie. Maar ... Verder lezen »
 • Gepost op 30-03-2018
  De minister wil zo'n 20 plannen uitkiezen en daar nog dit jaar mee aan de slag gaan. GroenLinks heeft het college gevraagd of zij de komende maanden een plan in gaat dienen, om zo kans te maken ... Verder lezen »
 • Gepost op 23-03-2018
  Met de 1530 stemmen zijn we de grootste op Links en hebben we ruim 250 stemmen meer gehaald dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Wij danken onze kiezers en gaan ons de komende vier jaar weer met hart ... Verder lezen »
 • Gepost op 20-03-2018
  Categorie  video dinsdag, 13 maart, 2018 https://youtu.be/BMdwhjSZu1g ... Verder lezen »
 • Gepost op 19-03-2018
  Gemeenten hebben invloed op meer dan een derde van alle CO2 uitstoot in Nederland. Denk aan het stimuleren van groene energie, het bouwen van duurzame wijken, mensen op de fiets en in het openbaar vervoer krijgen, ... Verder lezen »
 • Gepost op 15-03-2018
  GroenLinks bepleite al een paar jaar omlegging van de route via De Rede zodat het centrum ook echt wordt aangedaan en fietsers in de zomer kunnen neer strijken op een van de terrassen op het Meerpaalplein.  Gemeenteraadslid ... Verder lezen »
 • Gepost op 08-03-2018
  Ik kies voor een gemeente waar we vertrouwen hebben in elkaar. Waar mensen aan tafel worden gevraagd omdat hun inbreng en ideeën op waarde geschat worden. Waar mensen weer invloed hebben op hun eigen omgeving. We ... Verder lezen »

PVDA
 • Gepost op 20-04-2018
  Vandaag was dan de dag waar ik eigenlijk al jaren naar uitkijk, maar nooit echt plannen voor had gemaakt. Tot nu. Wat zo ver weg lijkt, is opeens zo dichtbij. Een bezoek aan Henk Nijboer, tweede Kamerlid van de PvdA, is toch echt wel iets dat ik af kan strepen ... Verder lezen »
 • Gepost op 12-04-2018
  Gewoon een klein hilarisch moment. Over stadspromotie of citymarketing. Over trots, ambassadeurs en de inmiddels volledig achterhaalde discussie over Dronterland. Ik mis een klein beetje humor. http:// Het bericht Een beetje meer humor verscheen eerst op PvdA Dronten. Verder lezen »
 • Gepost op 11-04-2018
  Een  bijzondere raadsvergadering. Ik kijk er met gemengde gevoelens op terug. Natuurlijk is het logisch dat het CDA diep teleurgesteld is. Ook GroenLinks had gehoopt op deelname aan een coalitie. Maar de PvdA heeft in een prettig en goed gesprek met de informateur gepleit voor een smalle coalitie van drie ... Verder lezen »
 • Gepost op 27-03-2018
  Vanavond nemen we afscheid van de oude Raad van Dronten in het bijzonder de niet terugkerende raadsleden. Roelf Raterink hoort daar helaas ook bij. Niet omdat hij dat nou zo graag wil, nee allesbehalve dat. Hij was graag doorgegaan. Roelf weet precies hoe de hazen lopen. En misschien is dit ... Verder lezen »
 • Gepost op 18-01-2018
  Vanaf vrijdag 19 januari kunt u hier het document met de uitgangspunten voor het verkiezingsprogramma van ons vinden. Uitgangspunten_2018-2022 We beschrijven de uitgangspunten van de PvdA Dronten voor 2018-2022 aan de hand van vier pijlers: Wonen, Werken, Welzijn en Zorg. Deze onderwerpen hebben elk hun eigen inhoud. Wel zijn er ... Verder lezen »
 • Gepost op 18-11-2017
  De fractievoorzitters van VVD, LD, D66, ChristenUnie, GroenLinks en PvdA constateren dat er geen sprake is van een bestuurscrisis in de gemeente Dronten en er evenmin een aanleiding bestaat voor een extern onderzoek of enquête. We herhalen de oproep aan anonieme bronnen dat als men écht iets wil doen deze ... Verder lezen »
 • Gepost op 18-10-2017
  We vinden de berichtgeving van Omroep Flevoland, die zich alleen baseert op anonieme bronnen, om allerlei redenen zeer verontrustend. We begrijpen de reactie van de burgemeester, maar kunnen ons voorstellen dat de anonieme bronnen geen gebruik zullen maken van zijn uitnodiging. Immers, zij hebben zich niet voor niets anoniem tot ... Verder lezen »
 • Gepost op 20-07-2017
  Beste mensen, Wie van ons denkt dat de PvdA, de sociaal democratie, meer dan ooit tevoren nodig is in onze samenleving? Het is goed om ons ervan bewust te zijn, waarom we hier met z’n allen zitten? Waarom we ons actief inzetten voor de lokale politiek. De een wat meer ... Verder lezen »
 • Gepost op 20-07-2017
  Op de ledenvergadering van de PvdA van 19 juli is Suzanne Stoop door de leden unaniem gekozen als Lijsttrekker voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018. De voorzitter van de selectiecommissie van de PvdA zei dat de leden van de commissie Suzanne Stoop met name hebben voorgedragen om haar “kennis en kunde”. Suzanne ... Verder lezen »
 • Gepost op 06-07-2017
  In maart 2018 gaat Dronten naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. De lokale afdeling van de PvdA gaat op originele wijze op zoek naar politieke talenten die graag hun steentje willen bijdragen aan een beter en sociaal-democratischer Dronten. “Tijdens een pizza-sessie kunnen geïnteresseerden op een informele manier ... Verder lezen »