Home
Home
Menu
Kerstloop

SP
 • Gepost op 14-01-2019
  Foto: SPIn de vergadering vóór het kerstreces hebben wij in de gemeenteraad gesproken over de afvalwijzer die op dit moment alleen nog maar digitaal te raadplegen is. Althans, zo leek het. Volgens de wethouder en de kleine lettertjes in de informatiebrief is het altijd nog mogelijk om de afvalwijzer ... Verder lezen »
 • Gepost op 12-01-2019
  Afgelopen weekend is door de SP leden in Flevoland het verkiezingsprogramma en de lijst vastgesteld voor de komend statenverkiezingen op 20 maart 2019. Verder lezen »
 • Gepost op 10-11-2018
  Grote opkomst bij de avond over het Nationaal zorgfonds. Goede gesprekken en inbreng van mensen die zorg nodig hebben, geven of gewoon geïnteresseerd zijn in wat er gaat gebeuren met de ziekenhuizen in Lelystad, Emmeloord, Dronten en met de zorg in het algemeen. Op 30 November komt er een vervolgavond. Locatie en tijd volgen! Enkele reacties ... Verder lezen »
 • Gepost op 06-11-2018
  Drie IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland en het MC Slotervaart in Amsterdam zijn failliet verklaard. Zilveren Kruis Achmea trekt de stekker uit de ziekenhuizen; patiënten en zorgverleners zijn de dupe. De onzekerheid is enorm, de woede nog groter. De zorgverzekeraars hebben miljarden op de plank liggen en toch schijnt er nu niet ... Verder lezen »
 • Gepost op 01-11-2018
  De belofte van het nieuwe zorgstelsel was dat de zorg transparanter, toegankelijker, efficiënter en goedkoper zou worden. Het tegenovergestelde is waar. De zorg is duurder geworden, terwijl mensen steeds minder zorg vergoed krijgen. Het is totaal ondoorzichtig wat de zorg kost en wie waaraan verdient. De bureaucratie rijst de ... Verder lezen »
 • Gepost op 30-10-2018
  Op maandagavond 5 november organiseert de SP in Dronten een inloopavond voor huurders van de OFW. De partij wil graag de gelegenheid bieden om ervaringen te delen over problemen die men ervaart in de communicatie met OFW. Er zijn inmiddels al een aantal situaties bekend waarbij er ernstige mankementen met de luchtventilatie in huurhuizen zijn. Verder lezen »
 • Gepost op 25-10-2018
  Er is een petitie gestart door een inwoner van Flevoland voor het behoud van het ziekenhuis. Als SP Flevoland ondersteunen we deze petitie. Doordat zorgverzekeraars geen toekomst meer zien in het ziekenhuis, is vandaag het faillissement uitgesproken.  Fractievoorzitter van de Statenfractie, Frans Mulckhuijsen:  “Patiënten en zorgverleners zijn de speelbal ... Verder lezen »
 • Gepost op 03-10-2018
  Een paar weken geleden hebben wij informatie ingewonnen bij bewoners aan en nabij De Zuid. Daarop hebben 23 bewoners aangegeven dat zij daadwerkelijk overlast ervaren. Een groot aantal bewoners waren echter niet thuis , zodat wij niet hun mening konden horen. Verder lezen »
 • Gepost op 06-07-2018
  Waar SP Dronten 3 weken geleden nog onvoldoende steun kreeg om de hondenbelasting af te schaffen, gaat het nu toch eindelijk gebeuren. De hondenbelasting wordt afgeschaft met ingang van 2019... Verder lezen »
 • Gepost op 05-07-2018
  De vage berichtgeving over de toestand van de slooppanden in Spelwijk, met name over de inventarisatie van de asbestsanering verontrust de SP fractie. Wij hebben dan ook veel vragen over de veiligheid. Welke acties heeft de Gemente ondernomen? Waarom zijn de gebouwen niet hermetisch afgesloten? Wat betekent de asbest...  Verder lezen »

CDA
 • Gepost op 24-12-2018
  Traditiegetrouw is op zaterdag 22 december door fractie-en bestuursleden van CDA Dronten een kerstgroet met een lichtje uitgedeeld in het winkelcentrum van Dronten. Verder lezen »
 • Gepost op 24-12-2018
  In december heeft het college een zienswijze op het voorontwerp Rijksinpassingsplan Windplan Groen aan de raad voorgelegd. Bij de behandeling van de zienswijze in de commissie vergadering bleken de onderlinge standpunten tussen VvE Ketelhaven en Windkoepel Groen te zijn verhard. De onzekerheid over de toegestane hoogte van een aantal ... Verder lezen »
 • Gepost op 03-12-2018
  Het CDA Dronten heeft in de Raad van 29 november j.l. aandacht gevraagd voor snel internet en mobiele bereikbaarheid in het buitengebied.  Op dit moment vinden gesprekken plaats over de aanleg van glasvezel tussen LTO, de projectgroep snel internet en marktpartijen. Deze marktpartijen hebben vervolgens maximaal 3 jaar de tijd ... Verder lezen »
 • Gepost op 30-11-2018
  Het voorstel van het college om voor de renovatie van het gemeentehuis zo maar even 24,9 miljoen euro uit te trekken ligt ons zwaar op de maag. Hoe is zo’n grote uitgave aan onze inwoners uit te leggen? We staan achter het uitgangspunt dat het gemeentehuis toe is aan ... Verder lezen »
 • Gepost op 02-11-2018
  Donderdag 1 november is waarnemend burgemeester Ineke Bakker geïnstalleerd in de gemeente Dronten. CDA Dronten feliciteert de waarnemend burgemeester met deze benoeming en wenst haar veel succes! CDA Dronten kijkt met veel vertrouwen uit naar een goede samenwerking in de raad de komende periode.  Verder lezen »
 • Gepost op 18-10-2018
  Op 17 oktober heeft een gezelschap van 45 CDA-leden uit heel Flevoland op uitnodiging van Esther de Lange een bezoek gebracht aan het Europese Parlement in Brussel. Esther de Lange was in 2014 ook al CDA-lijsttrekker voor de EP-verkiezingen en is opnieuw voorgedragen voor de EP-verkiezingen in mei 2019. ... Verder lezen »
 • Gepost op 30-09-2018
  Op 27 september heeft de gemeenteraad een positief besluit genomen over het Voorkeursalternatief Windplan Groen. Voor de gehele raad een lastig besluit, want door het hoge ambitie niveau van Regioplan Wind, de uitwerking van hoogtebeperkingen van vliegveld Lelystad en relatief recent afgegeven vergunningen aan een tweetal windmolen lijnen, moeten we ... Verder lezen »
 • Gepost op 04-09-2018
  Maandagavond 10 september vergadert de CDA-fractie in Swifterbant, in De Hoeksteen. Voorafgaand aan deze vergadering is er een open inloop van 19.15 tot 19.45 uur: een gelegenheid voor inwoners van Swifterbant (CDA-leden en niet-leden) om langs te komen met een vraag of opmerking. Wilt u zich vooraf aanmelden ... Verder lezen »
 • Gepost op 11-07-2018
  De CDA-fractie heeft in de raad van 28 juni vragen gesteld aan het college over de aanbesteding voor de jeugdhulp per 1 januari 2019. Zorgaanbieders kunnen zich vanaf augustus hiervoor inschrijven en horen in oktober of zij vanaf 2019 nog jeugdhulp in Dronten mogen aanbieden. Zowel landelijk als ook in ... Verder lezen »
 • Gepost op 16-04-2018
  ‘Dronten ken je ondernemers’. Dat was één van onze speerpunten tijdens de verkiezingscampagne. De afgelopen jaren hebben wij geconstateerd dat de gemeente Dronten haar ondernemers niet altijd goed kent en ook niet altijd weet voor welke diensten zij onze bedrijven kunnen inzetten. Motie Daarom is in november 2016 door Siert ... Verder lezen »

LEEFBAAR

VVD

GROENLINKS
 • Gepost op 18-12-2018
  Uitgangspunten luchthaven In de nieuwe plannen worden twee cruciale uitgangspunten voor Lelystad aangepast. Namelijk het verbod op vrachtafhandeling en autonome groei. Dat laatste wil zeggen dat Lelystad alléén bedoeld is voor vluchten die plaats maken op Schiphol ... Verder lezen »
 • Gepost op 30-11-2018
  Een volledig duurzame vernieuwbouw, een gemeentehuis dat klaar is voor de toekomst. Daar is GroenLinks voor, maar overtuigd dat het gevraagde budget – bijna 21 miljoen voor de verbouw en inrichting van het gemeentehuis – daarvoor ... Verder lezen »
 • Gepost op 15-11-2018
  Gemeentelijke inkomsten  De gemeente heeft een aantal inkomstenbronen. We ontvangen geld van de Rijksoverheid vanuit het gemeentefonds en we kunnen een aantal belastingen heffen. De OZB voor gebouwen is daarvan wellicht de meest bekende. Maar ook hondenbelasting, ... Verder lezen »
 • Gepost op 10-11-2018
  De Meerpaal lijdt al jaren achtereen verlies op het theater. Daarin is de Meerpaal niet uniek. In Nederland zijn er vrijwel geen theaters te vinden die zonder subsidie kunnen rondkomen en de subsidie die de Meerpaal ... Verder lezen »
 • Gepost op 09-11-2018
  GroenLinks staat voor een democratie die verder gaat dan het stemhokje. Een democratie waarin mensen worden aangemoedigd om zich verantwoordelijk te voelen voor de inrichting van de eigen samenleving. En wij geloven in de goede ideeën ... Verder lezen »
 • Gepost op 30-10-2018
  GroenLinks Kamerfractie  De raadsfractie heeft deze brief ook zelf onder de aandacht gebracht van Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet. Daarbij is expliciet aandacht gevraagd voor een volwaardige eerste hulp en verloskunde.  Daarvoor zijn een tweetal dringende redenen. “Die hebben ... Verder lezen »
 • Gepost op 06-10-2018
  In Dronten wordt al het huishoudelijk afval zo goed mogelijk gescheiden ingezameld. Een goede zaak want afval is in de circulaire economie eigenlijk een grondstof. Maar, voorkomen is beter dan genezen. Dus stelt GroenLinks met dit ... Verder lezen »
 • Gepost op 28-09-2018
  In dit voorkeursalternatief wordt afgeweken van het eerder vastgestelde Regioplan Wind. 'Het Regioplan deed landschappelijk al pijn en daar komt nu nog een schepje bovenop. Meer molens, extra plaatsingszones en bovendien komen er enkele molens dichtbij ... Verder lezen »
 • Gepost op 12-07-2018
  'Wat we doen in Dronten, doen we met de samenleving,' zegt het college in het coalitieprogramma. 'Wij zien onszelf als partner en werken samen, faciliteren en maken nieuwe verbindingen.' GroenLinks ziet verbinden als middel en vertrouwen ... Verder lezen »
 • Gepost op 12-07-2018
  Na het overlijden van voorzitter Cebus Korteweg in oktober vorig jaar heeft Johan het voorzitterschap waar genomen. Na jaren lang het secretariaat gedaan te hebben wilde hij nu het voorzitterschap op zich nemen. Leo Broekhuis schoof ... Verder lezen »

PVDA
 • Gepost op 21-10-2018
    Toen ik zaterdag in de vroege avond hoorde dat Wim Kok was overleden, overviel mij een naar gevoel. Verdriet zeker, maar het was meer: een goede bekende, iemand die dichterbij was dan ik me heb gerealiseerd, is er niet meer. Als oude PvdA-er heb ik Wim Kok gezien als ... Verder lezen »
 • Gepost op 27-06-2018
  Dinsdagavond hield de fractie van de PvdA haar vergadering in de Hoeksteen in Swifterbant. De vergadering werd bezocht door vertegenwoordigers van Dorpsbelangen, de klankbordgroep, de winkeliers, het medisch centrum en verontruste inwoners.  Welke idioot heeft dat bedacht Er werd intensief gesproken over het advies dat donderdag voorligt aan de gemeenteraad ... Verder lezen »
 • Gepost op 20-04-2018
  Vandaag was dan de dag waar ik eigenlijk al jaren naar uitkijk, maar nooit echt plannen voor had gemaakt. Tot nu. Wat zo ver weg lijkt, is opeens zo dichtbij. Een bezoek aan Henk Nijboer, tweede Kamerlid van de PvdA, is toch echt wel iets dat ik af kan strepen ... Verder lezen »
 • Gepost op 12-04-2018
  Gewoon een klein hilarisch moment. Over stadspromotie of citymarketing. Over trots, ambassadeurs en de inmiddels volledig achterhaalde discussie over Dronterland. Ik mis een klein beetje humor. http:// Het bericht Een beetje meer humor verscheen eerst op PvdA Dronten. Verder lezen »
 • Gepost op 11-04-2018
  Een  bijzondere raadsvergadering. Ik kijk er met gemengde gevoelens op terug. Natuurlijk is het logisch dat het CDA diep teleurgesteld is. Ook GroenLinks had gehoopt op deelname aan een coalitie. Maar de PvdA heeft in een prettig en goed gesprek met de informateur gepleit voor een smalle coalitie van drie ... Verder lezen »
 • Gepost op 27-03-2018
  Vanavond nemen we afscheid van de oude Raad van Dronten in het bijzonder de niet terugkerende raadsleden. Roelf Raterink hoort daar helaas ook bij. Niet omdat hij dat nou zo graag wil, nee allesbehalve dat. Hij was graag doorgegaan. Roelf weet precies hoe de hazen lopen. En misschien is dit ... Verder lezen »
 • Gepost op 18-01-2018
  Vanaf vrijdag 19 januari kunt u hier het document met de uitgangspunten voor het verkiezingsprogramma van ons vinden. Uitgangspunten_2018-2022 We beschrijven de uitgangspunten van de PvdA Dronten voor 2018-2022 aan de hand van vier pijlers: Wonen, Werken, Welzijn en Zorg. Deze onderwerpen hebben elk hun eigen inhoud. Wel zijn er ... Verder lezen »
 • Gepost op 18-11-2017
  De fractievoorzitters van VVD, LD, D66, ChristenUnie, GroenLinks en PvdA constateren dat er geen sprake is van een bestuurscrisis in de gemeente Dronten en er evenmin een aanleiding bestaat voor een extern onderzoek of enquête. We herhalen de oproep aan anonieme bronnen dat als men écht iets wil doen deze ... Verder lezen »
 • Gepost op 18-10-2017
  We vinden de berichtgeving van Omroep Flevoland, die zich alleen baseert op anonieme bronnen, om allerlei redenen zeer verontrustend. We begrijpen de reactie van de burgemeester, maar kunnen ons voorstellen dat de anonieme bronnen geen gebruik zullen maken van zijn uitnodiging. Immers, zij hebben zich niet voor niets anoniem tot ... Verder lezen »
 • Gepost op 20-07-2017
  Beste mensen, Wie van ons denkt dat de PvdA, de sociaal democratie, meer dan ooit tevoren nodig is in onze samenleving? Het is goed om ons ervan bewust te zijn, waarom we hier met z’n allen zitten? Waarom we ons actief inzetten voor de lokale politiek. De een wat meer ... Verder lezen »