Home
Home
Menu
Kerstloop

SP
 • Gepost op 13-07-2021
  Gisteren is tijdens de Algemene Ledenvergadering unaniem gekozen voor Peter Duvekot als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.  Afgelopen vier jaar was Peter fractievoorzitter voor de SP en dit tot volle tevredenheid van de aanwezige leden.  Verder lezen »
 • Gepost op 30-06-2021
  Op 30 juni zijn de petities van dorpsbelangen Swifterbant en Biddinghuizen aangeboden in het Provinciehuis. Teleurgesteld dat gedeputeerde Hr. de Reus (VVD) schitterde door afwezigheid, werden de handtekeningen overhandigd aan twee Statenleden.    Verder lezen »
 • Gepost op 24-05-2021
  Wij willen heel helder zijn. De SP in Dronten betreurt dat de indruk gewekt wordt dat arbeidsmigranten mensen zijn waar geen contact mee te maken is en dat zij alleen maar problemen opleveren. Dit is vanzelfsprekend niet het standpunt van onze fractie die zich juist altijd hard maakt voor ... Verder lezen »
 • Gepost op 30-03-2021
 • Gepost op 25-03-2021
  We kennen allemaal de schrijnende voorbeelden door het land heen, van mensen met een gemeentelijke uitkering, die door giften van familie of vrienden enorme bedragen terug moeten betalen. Over het algemeen zijn deze giften zeker geen luxe, maar vooral liefdevolle en solidaire gebaren. En soms ook juist heel noodzakelijke ... Verder lezen »
 • Gepost op 17-03-2021
  Ook de SP fractie hoort van inwoners, dat ze geïntimideerd worden als het gaat over oneigenlijk gebruik van gemeentegrond. Ze voelen zich weggezet als dief of fraudeur. Samen met de andere fractievoorzitters in de raad is de Rekenkamer gevraagd onderzoek te doen. Er is gevraagd naar de aard en ... Verder lezen »
 • Gepost op 06-03-2021
  Ook in tijden van corona is het belangrijk dat iedereen gaat stemmen. Verder lezen »
 • Gepost op 01-03-2021
  De SP fractie in de gemeenteraad heeft vragen gesteld waarom er voor de komende verkiezingen maar 13 stembureaus in de gemeente Dronten zullen zijn. N.a.v. deze vragen heeft de SP fractie in den Haag de volgende vragen ingediend. Verder lezen »
 • Gepost op 28-02-2021
  Alle huurders van sociale huurwoningen krijgen in 2021 een huurbevriezing. Dat betekent dat de huurverhoging per 1 juli 0% is. Dat heeft minister Ollongren vorige week bekend gemaakt. De huurbevriezing was een voorstel van de SP in de Tweede Kamer. Verder lezen »
 • Gepost op 25-02-2021
  Zo werd Nederland laatst benoemd in de Tweede Kamer…   Verder lezen »

CDA
 • Gepost op 01-03-2021
  Aankomende vrijdag 5 maart om 19:30 vindt Het Flevolands verkiezingsdebat voor jongeren plaats! Dit debat heeft CDJA Flevoland samen met JOVD Flevoland georganiseerd. Hierbij gaan 6 Kandidaat-Kamerleden met elkaar in debat over verschillende stellingen. Vanuit het CDA neemt Julius Terpstra deel. Verder lezen »
 • Gepost op 28-02-2021
  Woensdagavond 03 maart a.s. uur spreekt CDA Tweede Kamerlid Hilde Palland op de Algemene Ledenvergadering van het CDA Dronten. Deze online ontmoeting start 20.30 uur, ook niet leden zijn welkom. Voor de Teams link om aanwezig te zijn, kan een bericht worden gezonden naar: info@cdadronten.nl. Hilde Palland uit Kampen is sinds ... Verder lezen »
 • Gepost op 26-04-2020
  Op vrijdag 24 april zijn er 6 inwoners van de gemeente Dronten verrast door burgemeester Jean Paul Gebben met het nieuws dat zij op een later moment een koninklijke onderscheiding zullen ontvangen. Derk Buiter, Marianne Greijdanus-Klaas, Jos van Haperen, Jan Knipscheer, Jeanette Rijpma-Leutscher en Aafke Harlaar-Poortstra van harte gefeliciteerd ... Verder lezen »
 • Gepost op 28-02-2020
  Tijdens de raadsvergadering van 27 februari heeft Ferdinand Zomerman afscheid genomen van de gemeenteraad. Hij wordt opgevolgd door Coletta Dorenbos die tijdens de vergadering werd geïnstalleerd. Coletta is al even raadslid geweest tijdens het zwangerschapsverlof van Brenda Berghorst.  Verder lezen »
 • Gepost op 17-02-2020
  Om 19.30 uur start de ALV met lokale zaken van CDA afdeling Dronten (alleen voor CDA-leden). Om 20.30 uur komt CDA Tweede Kamerlid Harry van der Molen spreken over de actuele politiek en de koers van het CDA. Hierbij zijn ook niet-CDA leden van harte welkom! Harry van der Molen ... Verder lezen »
 • Gepost op 07-02-2020
  Als CDA-fractie hebben we in oktober 2019 actuele vragen gesteld over de geluidsoverlast van de provinciale Biddingringweg. Er is goed nieuws voor een deel van de inwoners die overlast ondervinden: de Biddingringweg tussen de Elburgerweg en de Dronterweg krijgt geluidsreducerend asfalt en wordt daardoor stiller, zo meldde provincie ... Verder lezen »
 • Gepost op 28-01-2020
  CDA Dronten was met leden, bestuur-en fractieleden aanwezig in Zwolle bij AppèlXL on tour. Op de foto met leden van CDA Flevoland, CDJA, minister Raymond Knops en Tweede Kamerlid Hilde Palland. Centraal deze avond stond het startstuk 'Zij aan zij'. We hebben met zo'n 300 CDA-ers gediscussieerd over de toekomst ... Verder lezen »
 • Gepost op 23-01-2020
  Op vrijdag 17 januari bracht ons Tweede Kamerlid Joba van den Berg een werkbezoek aan het St. Jansdal in Lelystad om te zien wat de laatste ontwikkelingen zijn. Namens CDA Dronten was Willemien Wever aanwezig, namens CDA Flevoland Chris Schotman, namens CDA Lelystad Romke Kinderman en Jan Ovinge ... Verder lezen »
 • Gepost op 23-12-2019
  Zaterdag 21 december hebben we een kerstgroet mogen brengen en het licht mogen delen in Biddinghuizen, Swifterbant en Dronten. CDA Dronten wenst u een gezegend kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar! Verder lezen »
 • Gepost op 23-12-2019
  In 2016 heeft Nederland een VN verdrag getekend met als doelstelling om de samenleving toegankelijk en inclusief te maken voor iedereen, met name voor mensen met een zichtbare of onzichtbare handicap.    CDA-er Rick Brink zet zich landelijk met veel positieve energie en enthousiasme in voor deze doelgroep als minister van ... Verder lezen »

LEEFBAAR
 • Gepost op 26-03-2021
  Transitie Warmte: Letterlijk iedereen krijgt hiermee te maken. Leefbaar Dronten vindt dat iedereen moet kunnen participeren en invloed uitoefenen. Er moet gekeken worden naar financiële en technische mogelijkheden, om deze overgang haalbaar en betaalbaar te houden. Als woningeigenaar wil je weten wat de kosten-opbrengsten zijn: Wat zijn de gevolgen, voor je woning, voor je woningwaarde ... Verder lezen »
 • Gepost op 25-01-2021
  Aandacht voor Covid-19, Corona, maatregelen, Koop bij lokale ondernemers, Aandacht voor eenzaamheid, Naleven regels, Handhaving. Verder lezen »
 • Gepost op 16-11-2020
 • Gepost op 29-06-2020
  Het corona virus treft ook Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant. Welke gevolgen dit heeft voor de maatschappij en mensen persoonlijk is nog niet duidelijk. Wel lijkt zeker dat we pas aan het begin staan van een moeilijke periode die nog lang zal doordreunen. Wie persoonlijk door het virus getroffen is wensen we ... Verder lezen »
 • Gepost op 28-02-2020
  Leefbaar Dronten heeft vragen gesteld over het antispeculatiebeding en de verplichting om in gekochte woningen te wonen. Verder lezen »
 • Gepost op 20-11-2019
  SAMENVATTING Voorstel College B&W Vaststellen Bestemmingsplan Lidl Dronten-West Het voorstel is helder en duidelijk. Keuzes omtrent komst Lidl zijn reeds eerder gemaakt. We zien de gevolgen van de komst van de Lidl. Hier ligt een belangrijke rol voor ondernemers en inwoners zelf. Gezien de grootte van de wijk Dronten-West (uiteindelijk 10.000 inwoners) ... Verder lezen »
 • Gepost op 15-07-2019
  Speech Jan Ammerlaan, fractievoorzitter Leefbaar Dronten inzake de Kadernota 2020 tijdens de raadsvergadering van 4 juli 2019. Verder lezen »
 • Gepost op 29-03-2019
 • Gepost op 01-03-2019
  Eerder heeft de raad besloten akkoord te gaan met de voorgenomen verbouwing (renovatie) van het gemeentehuis. T.a.v. het voorliggende raadsvoorstel kan Leefbaar Dronten zich hierin vinden. Waarbij wij wel strak wensen vast te houden aan 2 zaken: geen overschrijding taakstellend investeringskrediet, betrekken van inwoners bij verder traject. Verder lezen »
 • Gepost op 01-03-2019
  Leefbaar Dronten is van mening dat je ondernemers die in Dronten willen ondernemen niet zomaar moet tegenhouden.Eerder heeft de raad reeds besloten de grondexploitatie-herzienen voor Dronten West-Centrum goed te keuren, waarmee vestiging van de Lidl mogelijk werd gemaakt. Leefbaar Dronten vindt het belangrijk dat leegstand verzacht wordt.   Verder lezen »

VVD

GROENLINKS

PVDA