Home
Home
Menu
Kerstloop

SP
 • Gepost op 14-10-2020
  Op 25 juni worden er vanuit de gemeenteraad regels opgesteld voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Bij het vaststellen daarvan riep het CDA het college van B en W op om de leefomstandigheden van arbeidsmigranten in Dronten snel te verbeteren.   Verder lezen »
 • Gepost op 30-08-2020
  De SP vindt het in de huidige tijd niet verantwoord om met veel mensen de straat op te gaan. Kwetsbare mensen kiezen er voor om zoveel mogelijk thuis te blijven. Niet iedereen kan of wil voor een actie de straat op.  Want het is tijd voor actie, actie voor de ... Verder lezen »
 • Gepost op 29-07-2020
  SP, Groen Links en de PvdA maken zich grote zorgen Verder lezen »
 • Gepost op 09-07-2020
  Helaas had de motie 0% is genoeg om de huurverhoging te stoppen te weinig draagkracht om enige kans van slagen te maken. Alleen de PvdA vonden wij aan onze zijde. Verder lezen »
 • Gepost op 10-06-2020
  Landelijk voert de SP actie tegen de huurverhoging. Uiteraard zit onze fractie in Dronten ook niet stil. Tijdens de commissievergadering donderdagavond 11 juni worden twee SP moties besproken: Verder lezen »
 • Gepost op 12-05-2020
  Graag hadden we alle zorgmedewerkers in Nederland iets aan willen bieden, als blijk van waardering voor de inzet, die iedereen dag in dag uit toont. Verder lezen »
 • Gepost op 10-05-2020
  Zorgverleners verdienen onze grootste waardering voor de inzet die ze leveren om het coronavirus te bestrijden. Thuiszorgmedewerkers, huisartsen, ambulance- en ziekenhuispersoneel, medewerkers in het verpleeghuis, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en GGZ: we vragen op dit moment het uiterste van ze. Soms met gevaar voor hun eigen gezondheid. Deze coronacrisis laat ons ... Verder lezen »
 • Gepost op 27-04-2020
  Maandag 27 april  viert Nederland geen Koningsdag maar Woningsdag. Maar Woningsdag zou nog veel leuker zijn, als iedereen een goede en betaalbare woning heeft. Verder lezen »
 • Gepost op 17-04-2020
  In deze crisis missen we het onderlinge contact, ook als SP leden. Het bestuur van SP Dronten wilde onze leden een hart onder de riem steken en laten weten dat de hulpdienst ook nu bereikbaar is, via dronten@sp.nl of 06-18481589.  Verder lezen »
 • Gepost op 18-03-2020
  Het coronavirus treft ook Biddinghuizen, Dronten, Swifterbant en onze bewoners en ondernemers in het buitengebied. We weten nu nog niet welke gevolgen dit heeft voor de maatschappij en mensen persoonlijk. Wel lijkt zeker dat we pas aan het begin staan van een moeilijke periode die nog lang zal doordreunen.  Verder lezen »

CDA
 • Gepost op 26-04-2020
  Op vrijdag 24 april zijn er 6 inwoners van de gemeente Dronten verrast door burgemeester Jean Paul Gebben met het nieuws dat zij op een later moment een koninklijke onderscheiding zullen ontvangen. Derk Buiter, Marianne Greijdanus-Klaas, Jos van Haperen, Jan Knipscheer, Jeanette Rijpma-Leutscher en Aafke Harlaar-Poortstra van harte gefeliciteerd ... Verder lezen »
 • Gepost op 28-02-2020
  Tijdens de raadsvergadering van 27 februari heeft Ferdinand Zomerman afscheid genomen van de gemeenteraad. Hij wordt opgevolgd door Coletta Dorenbos die tijdens de vergadering werd geïnstalleerd. Coletta is al even raadslid geweest tijdens het zwangerschapsverlof van Brenda Berghorst.  Verder lezen »
 • Gepost op 17-02-2020
  Om 19.30 uur start de ALV met lokale zaken van CDA afdeling Dronten (alleen voor CDA-leden). Om 20.30 uur komt CDA Tweede Kamerlid Harry van der Molen spreken over de actuele politiek en de koers van het CDA. Hierbij zijn ook niet-CDA leden van harte welkom! Harry van der Molen ... Verder lezen »
 • Gepost op 07-02-2020
  Als CDA-fractie hebben we in oktober 2019 actuele vragen gesteld over de geluidsoverlast van de provinciale Biddingringweg. Er is goed nieuws voor een deel van de inwoners die overlast ondervinden: de Biddingringweg tussen de Elburgerweg en de Dronterweg krijgt geluidsreducerend asfalt en wordt daardoor stiller, zo meldde provincie ... Verder lezen »
 • Gepost op 28-01-2020
  CDA Dronten was met leden, bestuur-en fractieleden aanwezig in Zwolle bij AppèlXL on tour. Op de foto met leden van CDA Flevoland, CDJA, minister Raymond Knops en Tweede Kamerlid Hilde Palland. Centraal deze avond stond het startstuk 'Zij aan zij'. We hebben met zo'n 300 CDA-ers gediscussieerd over de toekomst ... Verder lezen »
 • Gepost op 23-01-2020
  Op vrijdag 17 januari bracht ons Tweede Kamerlid Joba van den Berg een werkbezoek aan het St. Jansdal in Lelystad om te zien wat de laatste ontwikkelingen zijn. Namens CDA Dronten was Willemien Wever aanwezig, namens CDA Flevoland Chris Schotman, namens CDA Lelystad Romke Kinderman en Jan Ovinge ... Verder lezen »
 • Gepost op 23-12-2019
  Zaterdag 21 december hebben we een kerstgroet mogen brengen en het licht mogen delen in Biddinghuizen, Swifterbant en Dronten. CDA Dronten wenst u een gezegend kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar! Verder lezen »
 • Gepost op 23-12-2019
  In 2016 heeft Nederland een VN verdrag getekend met als doelstelling om de samenleving toegankelijk en inclusief te maken voor iedereen, met name voor mensen met een zichtbare of onzichtbare handicap.    CDA-er Rick Brink zet zich landelijk met veel positieve energie en enthousiasme in voor deze doelgroep als minister van ... Verder lezen »
 • Gepost op 23-12-2019
  Het CDA heeft er in de raadsvergadering van 19 december voor gepleit om de afvalstoffenheffing voor 2020 minder drastisch te verhogen dan het college voorstelde, nl. niet ruim 11 % maar ruim 8 %. Het CDA is namelijk van mening dat wie incidenteel grof afval heeft, daar nu ... Verder lezen »
 • Gepost op 05-11-2019
  We kijken terug op een geslaagde ledenvergadering. In het eerste deel kwam burgemeester Jean Paul Gebben met ons spreken over het thema burgerparticipatie. Tijdens het tweede deel van de vergadering is, na een periode van 14 jaar, afscheid genomen van bestuurslid Bert Rook. We bedanken hem ... Verder lezen »

LEEFBAAR

VVD

GROENLINKS

PVDA
 • Gepost op 20-09-2020
  Al wekenlang rommelt het in de Drontense politiek. Rommelt zeg ik met nadruk, want pas op zaterdagavond brak de bui los en kwam het CDA met een persbericht naar buiten over de positie van mevr. Berghorst binnen de fractie van het CDA in de gemeenteraad van Dronten. Bij mij sloeg ... Verder lezen »
 • Gepost op 30-07-2020
  Persbericht GroenLinks, PvdA en SP maken zich grote zorgen Dronten lijkt wel het epicentrum van misstanden te worden Dronten 29 juli 2020:   Een aanhoudende stroom van negatieve berichtgeving over werkomstandigheden en huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Dronten is reden geweest voor de drie fractievoorzitters van de lokale gemeenteraadsfracties ... Verder lezen »
 • Gepost op 22-06-2020
  Je zou het bijna vergeten in deze tijden, maar er is in Nederland nog steeds een felle discussie gaande over onze rechtsstaat, nieuwe democratie en het bestaansrecht van m.n. gevestigde politieke partijen. Toch mag niet onderschat worden dat de kracht van een democratische politieke partij  voor een belangrijk deel gebaseerd ... Verder lezen »
 • Gepost op 01-05-2020
  Een markant sociaaldemocraat is niet meer. Wim Revet overleed  op 25 april in  Kraggenburg, waar hij sinds een paar maanden met zijn vrouw Joke woonde. Daarvoor was  hij sinds 1962 inwoner van Dronten/Biddinghuizen. Als consulent stadsvernieuwing  raakte hij in de jaren zestig betrokken bij de woonproblematiek en werd lid van ... Verder lezen »
 • Gepost op 01-05-2020
  Het is vandaag 1 mei 2020. Normaal zouden we rozen gaan uitdelen. Dat is moeilijk in deze tijd. Maar we hangen wel de vlag uit. Kom socialisten, sluit de rijen. Het rode vaandel volgen wij! 🌹 Het bericht 1 mei: Dag van de Arbeid verscheen eerst op PvdA Dronten. Verder lezen »
 • Gepost op 22-04-2020
  Beste Drontenaar, Het is een moeilijke tijd. Het coronavirus verandert ons dagelijks leven ingrijpend. Juist in deze tijd – waarin we behoefte hebben aan sociaal contact – wordt dit door het virus ingeperkt. Wij beseffen ons dat dit voor iedereen voor een onprettige situatie zorgt. Wij leven met u mee ... Verder lezen »
 • Gepost op 19-03-2020
  Het coronavirus treft ook Biddinghuizen, Dronten, Swifterbant en onze bewoners en ondernemers in het buitengebied. We weten nu nog niet welke gevolgen dit heeft voor de maatschappij en mensen persoonlijk. Wel lijkt zeker dat we pas aan het begin staan van een moeilijke periode die nog lang zal doordreunen.    ... Verder lezen »
 • Gepost op 18-03-2019
  Hieronder is de tekst van Lodewijk Asscher over de aanslag in Utrecht en hoe nu verder met de campagne integraal opgenomen “Gisteren sloeg de schrik ons allen om het hart. Mensen die ‘s ochtends hun geliefden gedag kusten kwamen even later in een nachtmerrie terecht: de dood kwam met de ... Verder lezen »
 • Gepost op 18-03-2019
  Er was sprake van een geweldige opkomst voor de door PVDA, Milieudefensie, de FNV, Greenpeace, De Goede Zaak en de Woonbond georganiseerde klimaat mars in Amsterdam. Ook wij als PVDA Dronten waren uiteraard aanwezig en zijn op zondagmorgen met de trein vanaf station Dronten naar Amsterdam getogen. Overvolle treinen met ... Verder lezen »
 • Gepost op 17-03-2019
  Toespraak van Willem de Jager op de Algemene Ledenvergadering in november 2018 Het bericht Toespraak Lijsttrekker PS Willem de Jager verscheen eerst op PvdA Dronten. Verder lezen »