Home
Home
Menu
Kerstloop

SP
 • Gepost op 11-09-2018
  Naar aanleiding van de actie die wij hebben gevoerd tegen de geluidsoverlast aan "de Zuid" en omliggende straten, hebben wij zesentwintig formulieren retour ontvangen. Drieëntwintig  bewoners hebben aangegeven hinder te ondervinden van het langsrijdende verkeer. Drie bewoners gaven aan geen hinder te ondervinden.  SP Dronten heeft zelf een onderzoek ingesteld ... Verder lezen »
 • Gepost op 25-07-2018
  Wilt u weten wat de rechter onlangs heeft gezegd over het indiceren "schoon en leefbaar"? Aanstaande zaterdag 28 juli staan wij in het centrum van Dronten op het havenplein van 13.00 tot 15.00 uur. Wij kunnen u dan precies vertellen wat er speelt en waar u recht op hebt... Verder lezen »
 • Gepost op 06-07-2018
  Waar SP Dronten 3 weken geleden nog onvoldoende steun kreeg om de hondenbelasting af te schaffen, gaat het nu toch eindelijk gebeuren. De hondenbelasting wordt afgeschaft met ingang van 2019... Verder lezen »
 • Gepost op 05-07-2018
  De vage berichtgeving over de toestand van de slooppanden in Spelwijk, met name over de inventarisatie van de asbestsanering verontrust de SP fractie. Wij hebben dan ook veel vragen over de veiligheid. Welke acties heeft de Gemente ondernomen? Waarom zijn de gebouwen niet hermetisch afgesloten? Wat betekent de asbest...  Verder lezen »
 • Gepost op 28-06-2018
  In navolging op onze oproep om locaties door te geven waar overlast is van hondenpoep. We zijn op bijna alle locaties wezen kijken maar de locatie Baskenstraat spande de kroon! Het eerste veldje achter de kerk was alleen al goed voor 100 vlaggetjes! Wilt u laten zien hoeveel hondenpoep in ... Verder lezen »
 • Gepost op 16-06-2018
  In de Gemeente Dronten worden er “vouchers” aangeboden om extra huishoudelijke hulp in te kunnen kopen.  De HHT, huishoudelijke toeslag.  Met deze toeslag kunt u voor € 5,00 één uur extra hulp inkopen als u huishoudelijke hulp van de WMO krijgt. Verder lezen »
 • Gepost op 15-06-2018
  SP Dronten wil van de achterkamertjespolitiek af. Dit staat ook in het verkiezingsprogramma. De Meerpaal krijgt jaarlijks miljoenen euro's subsidie. De financiële verantwoording van De Meerpaal is echter geheim. Onze fractievoorzitter Peter Duvekot begrijpt dat niet... Verder lezen »
 • Gepost op 14-06-2018
  Negenentachtig procent van een goede 400 mensen op Facebook zegt: Weg met de hondenbelasting!! Maar de raad van Dronten zegt klip en klaar: "u betaalt maar lekker wat extra omdat u een hond heeft. Want dat is toevallig het enige dier waarover we belastinng kunnen heffen. Oh ja, maar we ... Verder lezen »
 • Gepost op 06-06-2018
  Binnen de Gemeente Dronten geldt de opruimplicht voor hondenpoep. Na klachten over het niet handhaven wuift de Gemeente de klacht weg door te zeggen dat er ook in burger gehandhaafd wordt maar de praktijk wijst anders uit... Verder lezen »
 • Gepost op 03-06-2018
  Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag en jarenlang voor hun naaste. Om dat goed vol te houden is het belangrijk om af en toe even vrijaf te kunnen nemen van de zorg. Dat is alleen mogelijk als zij die zorg op een verantwoorde manier kunnen overdragen. Respijtzorg biedt ... Verder lezen »

CDA
 • Gepost op 04-09-2018
  Maandagavond 10 september vergadert de CDA-fractie in Swifterbant, in De Hoeksteen. Voorafgaand aan deze vergadering is er een open inloop van 19.15 tot 19.45 uur: een gelegenheid voor inwoners van Swifterbant (CDA-leden en niet-leden) om langs te komen met een vraag of opmerking. Wilt u zich vooraf aanmelden ... Verder lezen »
 • Gepost op 11-07-2018
  De CDA-fractie heeft in de raad van 28 juni vragen gesteld aan het college over de aanbesteding voor de jeugdhulp per 1 januari 2019. Zorgaanbieders kunnen zich vanaf augustus hiervoor inschrijven en horen in oktober of zij vanaf 2019 nog jeugdhulp in Dronten mogen aanbieden. Zowel landelijk als ook in ... Verder lezen »
 • Gepost op 16-04-2018
  ‘Dronten ken je ondernemers’. Dat was één van onze speerpunten tijdens de verkiezingscampagne. De afgelopen jaren hebben wij geconstateerd dat de gemeente Dronten haar ondernemers niet altijd goed kent en ook niet altijd weet voor welke diensten zij onze bedrijven kunnen inzetten. Motie Daarom is in november 2016 door Siert ... Verder lezen »
 • Gepost op 13-04-2018
  Maandag jl. heeft de informateur, drs. H.J.M. ter Braak zijn eindadvies bekend gemaakt: na een eerste ronde van gesprekken met alle fracties adviseert hij een coalitie te vormen van VVD, Leefbaar Dronten en ChristenUnie, een drie partijen-coalitie met een minimale meerderheid van 14 zetels. De (onafhankelijke) informateur was op ... Verder lezen »
 • Gepost op 01-03-2018
  Sinds medio januari wachten we vol verwachting op het advies voor nieuwbouwlocaties in Swifterbant van de werkgroep Swifterbant Groeit. Een advies dat past bij de woonvisie 2016-2021 “Groeien met kwaliteit” zoals die in juni 2016 onder regie van toenmalig CDA-wethouder Nico Verlaan is vastgesteld. In mei 2017 is ... Verder lezen »
 • Gepost op 25-01-2018
  Het CDA droomt ervan dat iedere inwoner van de gemeente Dronten zoveel mogelijk zijn eigen energieleverancier wordt en deze energie kan afnemen via een energiecoöperatie. Daarom komt het CDA met een amendement op het klimaatbeleidsplan. Met dit amendement wil het CDA het oprichten van een energiecoöperatie versnellen. Wat is een ... Verder lezen »
 • Gepost op 27-11-2017
  Tijdens de algemene ledenvergadering van het CDA Dronten op 27 november j.l. is Brenda Berghorst-Ruitenberg door de leden unaniem verkozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Ze volgt hiermee Jan Klopman op. Brenda Berghorst is sinds 2015 lid van de CDA-fractie en heeft daarvoor de nodige ... Verder lezen »
 • Gepost op 24-10-2017
  Vorige week besloten onze twee CDA-wethouders Nico Verlaan en Dirk Minne Vis af te treden. Dit heeft onze fractie in de gemeenteraad met de beste wil helaas niet kunnen voorkomen. Los van de beweegredenen zijn we als CDA de twee afgetreden wethouders dankbaarheid verschuldigd voor de wijze ... Verder lezen »
 • Gepost op 17-10-2017
  ‘We hebben geen vertrouwen meer in de onderlinge samenwerking binnen het huidige college’. zeggen de beide CDA-wethouders Dirk Minne Vis en Nico Verlaan die vandaag opstapten en officieel hun ontslag hebben aangeboden aan de gemeenteraad. De CDA-fractie betreurt dit maar respecteert het besluit van beide wethouders. Gezien ... Verder lezen »
 • Gepost op 29-09-2017
  Dat de Gemeente Dronten een goede dienstverlening  levert aan haar inwoners lijkt vanzelfsprekend. Maar is het contact aan de gemeentebalie prettig en correct? Krijgt u de gevraagde informatie/documentatie rondom een vergunning correct en op tijd geleverd? Goede dienstverlening blijft een continue proces van aanpassen en verbeteren. Het CDA hecht er waarde ... Verder lezen »

LEEFBAAR
 • Gepost op 04-06-2018
 • Gepost op 25-05-2018
 • Gepost op 04-06-2018
  Vacature Fractieassistent Leefbaar Dronten Verder lezen »
 • Gepost op 16-05-2018
 • Gepost op 31-01-2018
  DRONTEN - Foeke Bongers, tot voor kort fractievoorzitter van D66 in de gemeenteraad, heeft zijn lidmaatschap van D66 opgezegd en verlaat met onmiddellijke ingang de raad. Hij heeft inmiddels de overstap gemaakt naar Leefbaar Dronten. Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen staat hij vierde op de kandidatenlijst van die partij. Verder lezen »
 • Gepost op 31-01-2018
  DRONTEN - Het onlangs opgestapte SP-gemeenteraadslid Chantal Sijtsma staat voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op de kandidatenlijst van Leefbaar Dronten. Sijtsma gaf eerder al te kennen niet te kunnen voldoen aan de eis van de SP dat ze actief is in de wijken. Verder lezen »
 • Gepost op 31-01-2018
  Dronten, de gemeente waar rust, ruimte en groen onmiskenbaar aanwezig is. Dit zijn ook waarden waar LD zeer aan hecht. Maar die ambitie dit te behouden en versterken tevens investeren op economische groei zijn niet met elkaar in strijd. De economie van Dronten kan wel een impuls gebruiken.  Verder lezen »
 • Gepost op 31-01-2018
  Leefbaarheid in de kernen wordt versterkt als de voorzieningen in de dorpskern op niveau en naar behoefte zijn ingericht.  Goede voorzieningen worden als een eerste voorwaarde gezien voor de instandhouding van de dorpsgemeenschap en sociale structuur. Het voorkomt dat de dorpskernen onleefbaar worden en er mensen wegtrekken.  Verder lezen »
 • Gepost op 31-01-2018
  Goede voorzieningen worden als een eerste voorwaarde gezien voor de instandhouding van de dorpsgemeenschap en sociale structuur. Het voorkomt dat de dorpskernen onleefbaar worden en er mensen wegtrekken. LD is van mening dat extra aandacht nodig is voor Swifterbant.  Verder lezen »
 • Gepost op 31-01-2018
  Openbare orde en veiligheid  Hoewel in absolute zin het aantal misdrijven is afgenomen, vinden in tegenstelling tot wat je zou kunnen verwachten, Dronten relatief meer misdrijven plaats dan andere vergelijkbare gemeenten. In Dronten is minder sprake van vermogensdelicten, gewelds- en verkeersmisdrijven, maar meer in de sfeer van de vernielingen, openbare ... Verder lezen »

VVD

GROENLINKS
 • Gepost op 12-07-2018
  'Wat we doen in Dronten, doen we met de samenleving,' zegt het college in het coalitieprogramma. 'Wij zien onszelf als partner en werken samen, faciliteren en maken nieuwe verbindingen.' GroenLinks ziet verbinden als middel en vertrouwen ... Verder lezen »
 • Gepost op 12-07-2018
  Na het overlijden van voorzitter Cebus Korteweg in oktober vorig jaar heeft Johan het voorzitterschap waar genomen. Na jaren lang het secretariaat gedaan te hebben wilde hij nu het voorzitterschap op zich nemen. Leo Broekhuis schoof ... Verder lezen »
 • Gepost op 11-07-2018
  Er staan de gemeente en inwoners grote investeringen te wachten om de komende jaren alle huizen van het gas te krijgen. En over het steunen van duurzame initiatieven heeft dit college mooie woorden geschreven in het ... Verder lezen »
 • Gepost op 06-07-2018
  Tijdens de Dronter klimaattop onderzoeken we op welke manier deelnemers bezig zijn met het klimaat en hoe ze elkaar daarbij kunnen ondersteunen. Initiatieven worden hier niet alleen sterker van, maar kunnen ook anderen inspireren tot het ... Verder lezen »
 • Gepost op 21-06-2018
  GroenLinks kijkt terug op een plezierige samenwerking waarin onder de bezielde aanvoering van Aat Dronten een flinke ontwikkeling heeft doorgemaakt. Veel aandacht was voor de professionalisering van de gemeentelijke organisatie en veiligheid. Maar bovenal op een ... Verder lezen »
 • Gepost op 17-06-2018
  Suzanne Kröger, Tweede Kamerlid van GroenLinks, is een van de sprekers. De locatie is het Park Weezenlanden in Zwolle ( achter het provinciehuis)  Nadere informatie staat op www.stopluchtvaartgroei.nl. GroenLinks Dronten roept  zoveel mogelijk mensen op om mee ... Verder lezen »
 • Gepost op 01-06-2018
  Het presidium is de ‘agenda-commissie’ van de gemeenteraad bestaande uit de voorzitters van de commissie. In Dronten hebben we een poule van vijf commissievoorzitters die bij toerbeurt de vergadering voorzitten. Gezamenlijk stellen ze de agenda op ... Verder lezen »
 • Gepost op 01-06-2018
  Fractie Lees onderstaand de inbreng van fractievoorzitter Paul Vermast:  VVD, Leefbaar Dronten en ChristenUnie leggen de gemeenteraad hun akkoord voor; om de komende jaren de meest kleine coalitie te vormen die ... Verder lezen »
 • Gepost op 22-04-2018
  Bestuivende insecten zijn enorm belangrijk voor het leven op aarde... maar in ons landschap hebben bestuivers zoals bijen en vlinders het zwaar. Er is vrijwel geen variatie aan voedsel en bepaalde pesticiden maken de beesten zwak. ... Verder lezen »
 • Gepost op 11-04-2018
  Onderstaand de woorden van fractievoorzitter Paul Vermast tijdens het debat gisteravond:  Voorzitter,   ​In de laatste gemeenteraadsvergadering heeft GroenLinks gepleit voor een coalitie van partijen die gewonnen hebben met een werkbare meerderheid. Na lezing van de gespreksverslagen van de informateur ... Verder lezen »

PVDA
 • Gepost op 27-06-2018
  Dinsdagavond hield de fractie van de PvdA haar vergadering in de Hoeksteen in Swifterbant. De vergadering werd bezocht door vertegenwoordigers van Dorpsbelangen, de klankbordgroep, de winkeliers, het medisch centrum en verontruste inwoners.  Welke idioot heeft dat bedacht Er werd intensief gesproken over het advies dat donderdag voorligt aan de gemeenteraad ... Verder lezen »
 • Gepost op 20-04-2018
  Vandaag was dan de dag waar ik eigenlijk al jaren naar uitkijk, maar nooit echt plannen voor had gemaakt. Tot nu. Wat zo ver weg lijkt, is opeens zo dichtbij. Een bezoek aan Henk Nijboer, tweede Kamerlid van de PvdA, is toch echt wel iets dat ik af kan strepen ... Verder lezen »
 • Gepost op 12-04-2018
  Gewoon een klein hilarisch moment. Over stadspromotie of citymarketing. Over trots, ambassadeurs en de inmiddels volledig achterhaalde discussie over Dronterland. Ik mis een klein beetje humor. http:// Het bericht Een beetje meer humor verscheen eerst op PvdA Dronten. Verder lezen »
 • Gepost op 11-04-2018
  Een  bijzondere raadsvergadering. Ik kijk er met gemengde gevoelens op terug. Natuurlijk is het logisch dat het CDA diep teleurgesteld is. Ook GroenLinks had gehoopt op deelname aan een coalitie. Maar de PvdA heeft in een prettig en goed gesprek met de informateur gepleit voor een smalle coalitie van drie ... Verder lezen »
 • Gepost op 27-03-2018
  Vanavond nemen we afscheid van de oude Raad van Dronten in het bijzonder de niet terugkerende raadsleden. Roelf Raterink hoort daar helaas ook bij. Niet omdat hij dat nou zo graag wil, nee allesbehalve dat. Hij was graag doorgegaan. Roelf weet precies hoe de hazen lopen. En misschien is dit ... Verder lezen »
 • Gepost op 18-01-2018
  Vanaf vrijdag 19 januari kunt u hier het document met de uitgangspunten voor het verkiezingsprogramma van ons vinden. Uitgangspunten_2018-2022 We beschrijven de uitgangspunten van de PvdA Dronten voor 2018-2022 aan de hand van vier pijlers: Wonen, Werken, Welzijn en Zorg. Deze onderwerpen hebben elk hun eigen inhoud. Wel zijn er ... Verder lezen »
 • Gepost op 18-11-2017
  De fractievoorzitters van VVD, LD, D66, ChristenUnie, GroenLinks en PvdA constateren dat er geen sprake is van een bestuurscrisis in de gemeente Dronten en er evenmin een aanleiding bestaat voor een extern onderzoek of enquête. We herhalen de oproep aan anonieme bronnen dat als men écht iets wil doen deze ... Verder lezen »
 • Gepost op 18-10-2017
  We vinden de berichtgeving van Omroep Flevoland, die zich alleen baseert op anonieme bronnen, om allerlei redenen zeer verontrustend. We begrijpen de reactie van de burgemeester, maar kunnen ons voorstellen dat de anonieme bronnen geen gebruik zullen maken van zijn uitnodiging. Immers, zij hebben zich niet voor niets anoniem tot ... Verder lezen »
 • Gepost op 20-07-2017
  Beste mensen, Wie van ons denkt dat de PvdA, de sociaal democratie, meer dan ooit tevoren nodig is in onze samenleving? Het is goed om ons ervan bewust te zijn, waarom we hier met z’n allen zitten? Waarom we ons actief inzetten voor de lokale politiek. De een wat meer ... Verder lezen »
 • Gepost op 20-07-2017
  Op de ledenvergadering van de PvdA van 19 juli is Suzanne Stoop door de leden unaniem gekozen als Lijsttrekker voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018. De voorzitter van de selectiecommissie van de PvdA zei dat de leden van de commissie Suzanne Stoop met name hebben voorgedragen om haar “kennis en kunde”. Suzanne ... Verder lezen »